ICONST 2024 KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MBI SHKENCËN DHE TEKNOLOGJINË E QËNDRUESHME!

© ICONST 2024
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MBI SHKENCËN DHE TEKNOLOGJINË E QËNDRUESHME!
Konferencat ICONST do të mbahen në datat 4-6 shtator 2024 në Durrës/SHQIPËRI, të organizuara nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, me partneritetin e Suleyman Demirel University, Isparta University of Applied Sciences, Universiteti Qiriazi, Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren, AMECC Rezonanca, University of Tuzla, Kolegji Heimerer, UBT (University of Business and Technology), the Fakultet za Biznis i Turizam (FBT-Budva) , Fakulteti i Transportit, Komunikimeve dhe Logjitikës (FSKL), Uluslarası Bilimsel Araştırmalar Vakfı (UBAV) dhe Shoqata e Akademikëve Kutbilge.
Konferencat ICONST do të organizohen në mënyrë HYBRID, e cila do t’u mundësojë pjesëmarrësve mundësi pjesëmarrjeje si FIZIKE ashtu edhe ONLINE. Mund të aplikoni për regjistrimin online dhe fizik deri më 30 korrik 2024.
Tema e Konferencave të ICONST do të jetë “Shkenca për teknologjinë e qëndrueshme.”
ICONST ofron katër simpoziume të ndryshme tematike:
– Konferenca Ndërkombëtare për Shkenca dhe Teknologji Inxhinierike (EST)
– Konferenca Ndërkombëtare për Shkencat dhe Teknologjinë e Jetës (LST)
– Konferenca Ndërkombëtare për Shkencat dhe Teknologjinë e Natyrës (NST)
– Konferenca Ndërkombëtare për Shkenca Mjekësore (ICONMS 24) (ICONMS)
Për më shumë informacion ju ftojmë të vizitoni linkun: https://iconst.org/ dhe për çdo pyetje mund të kontaktoni në: indritbimi@uamd.edu.al