Horizon Europe Programme

Horizon Europe Programme
ka shpallur Thirrjet për Projekte që do të hapen së shpejti për aplikim në periudhën Shkurt-
Mars 2024 si në tabelën vijuese dhe kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të aplikoni – https://research-
and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-
calls/horizon-europe_en