Hapet thirrja per lancimin e projektit ne studimet e doktoratures

Hapet thirrja per lançimin e projektit në studimet e Doktoraturës.
– Universiteti Coventry, Universiteti Aarhus dhe Këshilli i Evropës po lançojnë
projektin e doktoraturës mbi rolin e universiteteve në krijimin e një Europe
Demokratike e cila do të fillojë në shtator 2023. Ftohen kandidatë të kualifikuar
ndërkombëtarë, për studentë PhD.
– Detajet e financimit: I plotë (Tarifat e shkollimit, bursa dhe shtesa).
– Kohëzgjatja: Me kohë të plotë, nga tre deri në tre vjet e gjysmë.
– Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen ekskluzivisht përmes portalit të
aplikimit në internet deri më 07 Prill 2023.

Informacione të mëtejshme në lidhje me dokumentacionin e kërkuar dhe procesin e
aplikimit janë të disponueshme në:
https://www.coventry.ac.uk/research/research-opportunities/research-
students/research-studentships/the-role-of-universities-in-creating-a-democratic-
europe/