EUROPE DAY 2023 – OUR UNITY IS OUR STRENGTH

Me datë 9 Maj në kuadër të ditës së Evropës një grup studentësh bachelor dhe master të Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomaci të udhëhequr nga lektore Mirela Metushaj morën pjesë në takimim me temë: Të rinjtë dhe negociatat me BE-në” të organizuar pranë Kryeministrisë.

I ftuar në panel ishte z. Alexis Hupin, Shef i Sektorit Politik në Delegacionin e BE-së në Tiranë, i cili referoj mbi temën.
Ky takim pati synim rigjallërimin e debatit publik rreth proçesit thelbësor të anëtarësimit dhe përftimin e qasjeve të ndryshme nga ekspertët/politikbërësit, por njëkohësisht edhe informimin e të rinjve mbi këto qasje dhe promovimin e pjesëmarrjes së tyre në vendimmarrje.
TAKIMI U ZHVILLUA NË GJUHËN ANGLEZE.