Bursa në Universitetin “La Verne”, Kaliforni

Universiteti “La Verne” në Kaliforni, SHBA, shpall hapjen e aplikimeve të Bursave të Programit Ndërkombëtar të Shkëmbimit (International Exchange Program) në Strategji Biznesi, Menaxhim Marketingu, Menaxhim Projektesh, Administrim Publik, etj. për studime universitare dhe pasuniversitare.

Afati përfundimtar i aplikimit: 21 tetor

Mësoni më shumë: