Aleanca STARS EU në Universitetin Franche-Comté, Besançon në Francë

Aleanca STARS EU në Universitetin Franche-Comté, Besançon në Francë

Në datat 21-22 Mars, Rektoria e Universitetit “Aleksandër Moisu” Durrës, Prof.Dr. Kseanela Sotirofski ishte e ftuar në Universitetin Franche-Comté, Besançon në Francë, si pjesë e Aleancës STARS EU. Diskutimet u fokusuan në bashkëpunimin, zhvillimin dhe tranzicionin rajonal, për nëntë Bashkitë e Universiteteve partnere, Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë, Rektorët dhe Presidentët e tyre. 🤝🎓

Rëndësi e veçantë ju kushtua bashkëpunimit në sektorin e biznesit dhe komunitetit lokal, fuqizimit të rolit të studentëve në sipërmarrje ku në fokus ishin dhe Bashkitë. 💼🌐

Ne jemi UAMD!