Aktet e plota të konferencës së FSHPJ

Aktet e Plota të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare të FSHPJ, Maj 2023: