September 22, 2022

Day

Universiteti "Aleksandër Moisiu"
Universiteti “Aleksandër Moisiu” në Durrës njofton të gjithë të interesuarit për të aplikuar për Master Profesional apo Master i Shkencave se duhet të paraqiten personalisht, ose nëpermjet personit të autorizuar prej tyre, për të dorëzuar dokumentacionin e mëposhtëm pranë sekretarive të fakulteteve përkatëse: Diplomë, ose fotokopje të saj të njësuar me origjinalin, të ciklit të...
Read More