UAMD, pjesë e projektit Pelmob

Në datat 4-6 Korrik 2023, në Evia, Greqi, Universiteti Kapodistria mirëpriti përfaqësuesit e
Projektit Pelmob në të cilin UAMD është partner.
Gjatë takimit u përgatitën prezantimet mbi sigurimin e cilësisë së projektit si edhe u diskutuan
paketat e punës në vazhim.
Takimi vijoi me rezulatet e pyetësorve mbi lëvizshmërine elektrike si edhe u zhvilluan trajnime
mbi metodat e dixhitalizuara për zhvillimin e intervistave dhe mënyra e gjetjes së target-grupeve
që duhet të plotësojnë pyetësorët.
Në sessionin e fundit u vizituan laboratorët e Universitetit të Kapodistrias si edhe u ndanë
eksperiencat edhe praktikat me të mira të secilit prej partnerëve.