Takimi i parë i Projektit të Aleancës STARS EU për vitin e ri 2024, me stafin akademik dhe administrativ.

Takimi i parë i Projektit të Aleancës STARS EU për vitin e ri 2024, me stafin akademik dhe administrativ.

Ndërsa nisim një vit të ri plot sfida dhe qellime, ndajmë momente nga mbledhja jonë e parë për vitin 2024 me stafin e angazhuar në Alenacën STARS EU. Axhenda jonë ishte e mbushur me diskutime që synonin   përcaktimin e qartë të qëllimeve dhe detyrave për grupet tona të punës.

Një pikë kryesore ishte zbatimi i strategjisë sonë të komunikimit të brendshëm për Aleancën STARS EU dhe implementimi i qëllimeve të Projektit nga Grupet Tematike dhe strukturat e saj.

Ky takim është vetëm fillimi. Me qëllimet tona të percaktuara dhe strategjitë tona të planifikuara, ne jemi të përgatitur për një vit të rëndësishëm dhe plot sfida.