Ri-hapet thirrja për publikime në Revistën Ndërdisiplinore të Kërkimit dhe Zhvillimit (IJRD) – për Vëllimin 11 numër 2 (korrik 2024).

Ri-hapet thirrja për publikime në Revistën Ndërdisiplinore të Kërkimit dhe Zhvillimit (IJRD) – për Vëllimin 11 numër 2 (korrik 2024).
📝 IJRD është një revistë me akses të hapur që shqyrton artikuj origjinalë, rishikime dhe komunikime të shkurtra të standardeve të larta shkencore në spektrin e plotë të shkencave.
Revista mirëpret dorëzimin e artikujve që plotësojnë kriteret e përgjithshme të rëndësisë dhe përsosmërisë akademike.
Afati për dorëzimin e punimeve: 05 Korrik 2024
Artikujt do të kalojnë në procesin e peer-review dhe pas pranimit do të publikohen menjëherë nga IJRD pa asnjë tarifë. Përpara dërgimit të punimit të plotë, jeni te lutur të shihni Submission Guidelines.
📥 Për më shumë informacion klikoni në:
Gjithashtu mund të vizitoni faqen e revistës:
https://www.journaluamd.org/index.php/IJRD ose dërgoni një email në ijrd@uamd.edu.al.