Njoftim i rendesishem per studentet e ish-filialit te Peshkopise te Fakultetit te Studimeve Profesionale

Njoftim i rëndësishëm!

Fakulteti i Studimeve Profesionale në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, informon studentët aktiv të ish-filialit të Peshkopisë, të cilët kanë kaluar 2-fishin e kohës normale të studimeve, mbi çregjistrimin e tyre për programet studimore si:

📌BACHELOR
📕 Fakulteti i Studimeve Profesionale:
•Infermieri e përgjithshme
•Infermieri e përgjithshme (part-time)
•Biologji-Kimi
•Agrobiznes
•Prodhim Blegtoral
•Prodhim Bimor

📌 Programe studimore 2-vjeçare
📕 Fakulteti i Studimeve Profesionale:
•Asistent Ligjor
•Specialisht Rrjetesh Kompjuterike

Bashkangjitur, gjeni listat emërore të studentëve të ish-Filialit të Peshkopisë të UAMD-së që do të çregjistrohen.

Ju Faleminderit!

Fakulteti i Studimeve Profesionale – UAMD