Fatura e regjistrimit për ciklin e parë të studimeve universitare per periudhën 2023-2024

Më poshtë mund të shkarkoni faturën për vitin 2023-2024.