Mundësi për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare mbi Proceset e Bashkë-Krijimit në Arsimin e Lartë (In2CoP).

Mundësi për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare mbi Proceset e Bashkë-Krijimit në Arsimin e Lartë (In2CoP).

Në 30-31 Janar dhe 01 Shkurt 2024, Universiteti Politeknik i Bragança | Instituto Politécnico de Bragança pjesë e Alencës STARS EU, do të organizojë Konferencën Ndërkombëtare mbi Proceset e Bashkë-Krijimit në Arsimin e Lartë (In2CoP).

Kërkues shkencor dhe akademikë, të cilët do të paraqesin shembuj të praktikave më të dhe shkëmbim të njohurive të mbledhura nga studimet akademike.

Për më shumë informacion mbi konferencën, vizitoni faqen e internetit: In2CoP

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë, mund regjistroheni këtu deri më 20.12.2023: IN2COP 2024 – International Conference Registration –

Pjesëmarrësit e In2CoP 2024 janë të ftuar të dorëzojnë abstrakte bazuar në temën e konferencës. Nëse dëshironi të publikoni një kontribut gjatë konferencës, shikoni informacionin rreth formaliteteve të mëtejshme këtu: Abstract Template for Windows Word.