Hapet aplikimi për bursa shkëmbimi studentor Erasmus + International Credit Mobility në Universitetin e Teramos, Itali

Hapet aplikimi për bursa shkëmbimi studentor Erasmus + International Credit Mobility në Universitetin e Teramos, Itali

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të projektit COMMO VII si dhe të programit Erasmus+ KA1, u ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025 në Universitetin e Teramos, Itali. (https://www.unite.it/English/Home_page)

Nivelet e mobilitetit për studentët:

  •        Bachelor.

Numri i kuotave: 

  •        1 (një) student.

Fakultetet dhe fushat si më poshtë vijon:

  •        Fakulteti i Shkencave Politike Juridike.

Afati i aplikimit: 24 Maj 2024.

Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesi do të shpallet në bashkëpunim me Universitetin pritës.

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar për bursë në Universitetin e Teramos, Itali:

–     Vërtetim studenti (i përkthyer në anglisht);

–     Vërtetim notash (i përkthyer në anglisht);

–     Kopje e pasaportës;

–     Letër motivimi në gjuhën angleze;

–     CV në gjuhën angleze;

–     Fotografi pasaporte, në formatin jpeg, dërguar elektronikisht;

–     Formulari i Aplikimit (bashkëlidhur).

Kriteret për aplikim:

–     Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli B2;

–     Performancë të mirë akademike.

Bursa mujore e përfituesit të shkëmbimit: 850 Euro/muaj, 180 Euro shpenzime transporti.

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën besianaelezi@uamd.edu.al, cc: arbamerhori@uamd.edu.al ose dorazi pranë Drejtorisë së  Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë,  Kati i Tretë, zyra 320, Universiteti “Aleksandër Moisiu” L.1  Rruga Taulantia, Durrës.