Caption aligned here

Blog Full Left Sidebar

Vendimi i KIZ “Për renditjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Administrimit përfaqësues i studentëve në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës”. Vendim-KIZDownload
Read More
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, i ofron stafit akademik mundësinë për të zhvilluar një javë mësimdhënie/trajnim në Universitetin Teknik të Rigës në Letoni (https://www.rtu.lv/en). Mobiliteti konsiston në mësimdhënie/trajnim për stafin akademik në gjuhën angleze për një javë (5 ditë) në universitetin pritës. Numri i kuotave: ·         2 (dy) për staf akademik. Fakultetet dhe fushat si më poshtë: ·              Fakulteti...
Read More
Në zbatim të Urdhërit të Rektorit Nr.397, datë 27.09.2022, vendimit të KIZ Nr.7, datë 27.09.2022, për rikujtesë njoftimojmë për zgjedhjet që do të zhvillohen nesër më datë 17.11.2022 për anëtarët e Bordit të Administrimit përfaqësues të studentëve. Kandidojnë: Znj. Ilirjana Nano Z. Dorian Hatibi Z. Aldo Mustafa   Më poshtë gjeni Vendimin e KIZ “Për miratimin e listës së...
Read More
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA171, ju ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023, në Universitetin HWR Berlin në Gjermani  (https://www.hwr-berlin.de/). Nivelet e mobilitetit për studentët: •      Bachelor; Numri i kuotave, fakultetet dhe fushat si më poshtë vijon: •      3 studentë Fakulteti i Biznesit Afati i...
Read More
1 57 58 59 60 61 68