Kurrikulat

Programet e Studimit:

Programe Profesionale 2-vjeçare

Programe Bachelor

Programe Master

PROGRAMET BACHELOR

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën 

PROGRAMET MASTER PROFESIONAL

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

PROGRAMET MASTER SHKENCOR

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

STUDIME PROFESIONALE DY VJEÇARE

Programmes and courses offered in English

Faculty of Political and Juridical Sciences

Faculty of Information Technology

Faculty of Professional Studies

Faculty of Education

Faculty of Business