Udhëzime Ministria e Arsimit dhe Sportit

Deklaratë individuale për kandidatët që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi

Formular aplikimi për Kandidatët nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptarr nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci; Kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të pakicave rome dhe egjiptiane në programet e ciklit të parë të studimeve.

Formular aplikimi për transferim studimesh ose program të dytë studimi.