Zv/Rektori Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ  dhe Dr. Hasan Yiğit përfaqësues të Universitetit “Kütahya Dumlupınar” Turqi u mirëpritën nga rektorja e UAMD, znj.Kseanela Sotirofski.

Zv/Rektori Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ  dhe Dr. Hasan Yiğit përfaqësues të Universitetit “Kütahya Dumlupınar” Turqi u mirëpritën nga rektorja e UAMD, znj.Kseanela Sotirofski.

Qëllimi i takimit ishte forcimi i forcimi i marrëdhënieve mes dy universiteteve, nëpërmjet firmosjes së Memorandumit të Mirëkuptimit dhe diskutimeve për bashkëpunim nën programin Erasmus+.