Doktoratura

Fakulteti i Biznesit

Doktoratë në "Shkenca Ekonomike"

Fakulteti i Edukimit

Doktoratë në "Pedagogji"