Doktoratura

Fakulteti i Biznesit

Doktoratë në "Shkenca Ekonomike"

Fakulteti i Edukimit

Doktoratë në "Shkenca Edukimi"

Doktoratë në "Pedagogji"

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

Doktoratë në "E DREJTË PUBLIKE”