Marrëveshjet Kombëtare

Institucioni i Arsimit të Lartë ISSAT

Universiteti "Marlin Barleti"

Akademia e Mbrojtjes "Spiro Moisiu"

Universiteti "Epoka"

Drejtoria Rajonale Tatimore

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare

Këshilli i Qarkut Durrës

Adria Ferries

Instituti I Arkeologjisë

Albanian University

Universiteti I Mjekësisë

Universiteti "Luarasi"

Instituti Kanadez I Teknologjisë

Autoriteti Portual Durres

Akademia e Sigurisë

Universiteti Marlin Barleti

Universiteti Mesdhetar

Kontrolli I Lartë I Shtetit KLSH

Aleanca Franceze

AADF Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim

Qendra Kombetare e Urgjencës Mjekësore

Universiteti Europian

Qendra Gratë në Shërbim Publik

Instituti Shqiptar i Sociologjisë

Kuvendi i Shqipërisë

Universiteti Aleksandër Xhuvani

EBLA Educational Business Links Albania

Universiteti Luigj Gurakuqi

Spitali Rajonal Durrës

Kolegji Universitar "Logos", Tirane

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë

Marin Barleti University

New York University

Drejtoria e pergjithshme e arsimit parauniversiter

EMS Albanian Port-Operator ShPK

Qendra Muzeore Durrës

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Fondacioni Arsimor Shqiptar FASH

Drejtoria Rajonale e Transportit Rrugor Shqiperi

Smart Tech Sh.P.K

Universiteti Metropolitan Tirana

Akademia e Forcave të Armatosura

BashkiaDurrës

Dr e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

Kompania Work Safety Group

F.B- WVP Fund Management

Universiteti i Sporteve

Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza

Shoqeria abcons sh.p.k

F.B--Shoqata e Siguruesve Shqiptar

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Shoqëria Alcoders

Qendra koordinimit kunder ekstremizmit te dhunshem

Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale ALTRI

Enti Rregullator I Energjitikes

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore