Kuadri ligjor rregullator

  • Akte nën-ligjore 2020

Për ta shkarkuar klikoni KËTU!

  • Akte nën-ligjore 2018

Për ta shkarkuar klikoni KËTU!

  • Akte nën-ligjore-2017

Për ta shkarkuar klikoni KËTU!

  • Akte nën-ligjore-2016

Për ta shkarkuar klikoni KËTU!

  • Akte nën-ligjore 2015

Për ta shkarkuar klikoni KËTU!