Kriteret e Pranimit

Kriteret e pranimit janë kriteret bazë mbi të cilat bëhet seleksionimi i studentëve ne mënyrë që të ndjekin studimet e tyre pranë UAMD. Për të parë kriteret e pranimit mbi programin e studimit që dëshironi të ndiqni mund të klikoni në butonin e mëposhtëm.